به تارنماي دوفصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 19340 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوفصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهًْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي است.

سي و سومين شماره نشريه معارف عقلي (كلام اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

وجه اعجاز در استجابت دعا/ محسن ابراهيمي

رهبري امام معصوم(ع) در عصر غيبت و تكامل انسان / رحيم شاهدي