به تارنماي فصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 124/5083 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (منطق، فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهْْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي‌است. اين نشريه، صيانت و پاسداري از آموزه‌‌هاي بنيادين ديني در برابر انديشه‌هاي التقاطي مطرح شده در دانش‌نامه‌ها و زمينه‌سازي جهت تبادل‌نظر، تضارب آرا و نقد مباحث مرتبط با علوم عقلي اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهد و از مقالات پژوهشي در موضوعات مذکور استقبال مي‌نمايد.

بيست و هشتمين شماره نشريه معارف عقلي (عرفان اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

تبيين و ارزيابي ديدگاه شيخ الرئيس در باب ماهيت شهود عرفاني / مسعود اسماعيلي

ملاک اين هماني در تجدد امثال / رسول باقريان

رابطه دعا با قضا و قدر از ديدگاه ابن عربي / هادي ترکمني

نقش مراقبه در سلوک عرفاني / علي‌رضا رحيمي نژاد

مفهوم اسم و اسم اعظم خدا از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) / کاووس روحي برندق، سيد احمد فقيهي، محمدباقر ملکيان