پرسش‌هاى کلامى و پاسخ‌هاى آيت‌الله جعفر سبحانى (دام عزه) / تهيه و تنظيم: رحيم لطيفي

پرسش‌هاى کلامى و پاسخ‌هاى آيت‌الله جعفر سبحاني(دام ظله)

چکيده

علم کلام محور و زيربناى ديگر علوم دينى است. فهم دقيق ماهيت اين علم در گرو شناخت موضوع، مسائل، اهداف، مشرب‌ها، سير تحولات و روند تکاملى آن است.

نوشته حاضر در راستاى تأمين برخى از اين محورها به طرح چند پرسش مهم و جست‌وجوى پاسخ‌هاى آن از آثار آيت‌الله سبحانى پرداخته است. فهرست اين پرسش‌ها بدين قرار است:

عوامل رشد و گسترش علم کلام اسلامى کدام‌ است؟
نقش ائمه(ع) در تبيين کلام اسلامى چيست؟
آيا در قرن‌هاى گذشته کتابى در قالب اصطلاح‌نامه يا دانش‌نامه يا موسوعه براى علم کلام نگارش يافته است؟

کليد‌واژه‌ها

تکامل کلام اسلامى، اصطلاح‌نامه، موسوعه، ائمه(ع).