ادوار تاريخى علم کلام اسلامي / رسول رضوي

ادوار تاريخى علم کلام اسلامي

چكيده

علم كلام عهده‌دار تبيين آموزه‌هاى دين اسلام است و در مقابلِ پرسش‌ها و انتقادهاى پيروان ديگر اديان، از اين آموزه‌ها دفاع مى‌كند. كلام جزو اولين علوم اسلامى است كه در ميان مسلمانان پيدا شد و با همت بزرگان و دانشمندان برجسته اسلامى گسترش يافت و جامعه علمى تمدن اسلامى را تغذيه كرد.

با آنكه مسائل علم كلام از زمان آغاز دعوت اسلام مطرح شده بود، فرقه‌ها و مكاتب كلامى پس از وفات پيامبر اسلام(ص) نمود يافتند و هر كدام در اثبات عقايد خود تأليفاتى نگاشته، به ردّيه نويسى روى‌آوردند. اينكه اين گروه‌ها كى و كجا و چگونه پديد آمدند‌؛ چه اهدافى را دنبال مى‌كردند؛ و در مباحث كلامى چه روشى داشتند، پرسش‌هايى هستند كه اين مقاله به اختصار به آنها پاسخ مى‌دهد، و در ضمن اين پاسخ‌ها، خلاصه‌اى از سرگذشت علم كلام در دوره‌هاى مختلف تاريخى را ارائه مى‌كند.

كليدواژه‌ها

شيعه، اماميه، معتزله، اشاعره، اهل حديث، كلام، صفوى، بنى عباس، بنى اميه، مغول، فرقه، ايران.