گزارشى کوتاه از دائرة‌‏المعارف اسلام و ترجمه هاى آن / رحيم لطيفي

گزارشى کوتاه، از دائرة‌‌المعارف اسلام و ترجمه‌هاى آن

چکيده

اروپايى‌ها، اواخر سده نوزدهم ميلادى، چکيده بيش از دو سده پژوهش‌هاى اسلامى خويش را، در قالب مجموعه‌اى با عنوان Encyclopaedia of Islam (دائرة‌المعارف اسلام) منتشر کردند.

اين مجموعه، در نوع خود، نخستين اثرى بود که در باب معارف اسلام به زبان‌هاى زنده (انگليسى، آلمانى و فرانسوى) در سطح جهانى عرضه شد و به زودى مبناى پژوهش‌ها قرار گرفت و در کشورهاى متعدد اسلامى ترجمه و گاه نقد شد. از اين روى، بر آن شديم تا پس از معرفى اجمالى اين اثر و ناشران آن، به معرفى اجمالى ترجمه‌‌ها و طرح نظر‌هاى مثبت و منفى در اين باره بپردازيم.

اثر مزبور کاستى‌هاى فراوانى، به‌ويژه در مدخل‌هاى مربوط به جهان تشيع دارد. اميد است پژوهشگران اسلامى، بيش از گذشته به نقد و تکميل آن بپردازند.

کليدواژه‌ها

دائرة‌‌المعارف ، دائرة‌‌المعارف اسلام، دائرة‌‌المعارف اردو، دائرة‌‌المعارف EI.