پرونده علمى و نقش آن در تدوين دائرة‌المعارف / رحيم لطيفي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 428 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

پرونده علمى و نقش آن در تدوين دائرة‌المعارف

چكيده

هر نوشته‌اى به ويژه مقالات دائرة‌المعارفى تخصصى، نيازمند پژوهش و گردآورى اطلاعات است. نوآورى، دقت و جامعيت مقاله به وسعت و دقت اطلاعات گردآورى شده بستگى دارد، و از اين روى، مرکز دائرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى واحدى با عنوان پرونده علمى تأسيس کرده است.

پرونده علمى به معناى خاص آن عبارت است از فهرست و تصاوير متون منابع معتبر که در خصوص مدخل مصوب دائرة‌المعارفى با شيوه خاص تهيه شده تا نويسنده را از جست‌وجو و مراجعه به منابع بى‌نياز سازد.

تاريخچه تشکيل پرونده علمى به سال‌هاى اخير باز‌مى‌گردد، و اين کار از ابتکارات دانشمندان حوزه علوم انسانى در ايران اسلامى است.

واحد پرونده علمى مرکز دائرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى در سال 1380 شمسى به صورت رسمى آغاز به کار کرده و براى همه مدخل‌هاى مصوب منطق پرونده تشکيل داده است. اين کار براى ديگر رشته‌ها نيز آغاز شده است.

اين واحد براى افزايش سرعت و دقت کار، روش‌هاى جديد ى را به کار بسته است و از هرگونه انتقاد و پيشنهاد جامعه علمى استقبال مى‌کند.

کليدواژه‌ها

پرونده علمى، فرم معرفى مدخل، اصطلاح‌نامه، فرم مدخل‌يابى، اعلام عرفان.