ارزيابي ديدگاه ملاصدرا و کرکگور درباره صيرورت انسان / مهدي خادمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 782 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 581 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 554 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده
بي‌گمان مسئله توجه به انسان و عدم ثبات ذات او از محوري‌ترين مباحث فلسفي نزد ملاصدرا و کرکگور است. شايد اين نقطه اشتراک، مهم‌ترين شباهت ميان اين دو انديشمند نيز باشد. اگر به کل آثار هر دو متفکر نظر افکنده شود، بي‌گمان خواننده به اين نتيجه مي‌رسد که يکي از اهداف آن‌ها، آسيب‌شناسي ذات انسان و سپس تأسيس نظامي است تا براساس آن، بتوان راه رسيدن به وجود حقيقي انسان را به‌دست آورد. البته نمي‌توان انکار کرد که تمام فيلسوفان پيش از آنها، به انسان و توانايي‌هاي او توجه ويژه‌اي داشته‌اند؛ اما نوع نگاه اين دو انديشمند با ديدگاه‌هاي پيشينيان خود کاملاً متفاوت به نظر مي‌رسد.
از اين‌رو، نوشتار پيش‌رو بر آن است تا شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ديدگاه اين دو متفکر در زمينه سيلان وجودي انسان را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.
 
کليدواژه‌ها
صيرورت، نفس، بدن، اختيار، ايمان.