نسبت مدرنيته با سكولاريسم / عليرضا كهنسال و محبوبه گرمرودي ثابت

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 677 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 660 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

سکولاريسم از موضوعات و مسائل اصلي علم کلام و جامعه‌شناسي امروز است؛ ولي آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که بسياري از اشخاص معتقدند تکنولوژي، توسعه‌يافتگي و پيشرفت عامل اساسي در بروز اين فرايند هستند، تا آنجا که بين اين دو مسئله تلازمي ضروري برقرار کرده‌اند. بدين معنا که اگر کشوري مدرن و پيشرفته بود، نظام آن لزوماً بايد سکولار باشد. اما در اين مقاله کوشش بر اين است که تلازم پيش‌گفته ابطال گردد.

اين موضوع در مباحث کلامي، جامعه‌شناسي و علوم سياسي قابل جست‌وجو است. تبيين اين رابطه و موارد نقض اين مسئله در کشورهايي مانند ژاپن، شوروي سابق و برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين، از دعاوي اين مقاله است.

کليدواژه‌ها

تجدد، سنت، انسان‌محوري، خردورزي، نوآوري، تکنولوژي، سکولاريسم.