سخن نخست

يکي از وظايف حوزه‌ها و انديشمندان ديني، تبيين باورهاي ديني براي مردم است. آنان بايد براي نمونه، معناي درست و دقيق آموزه‌هايي مانند «رجعت» را به‌عنوان يکي از باورهاي ديني، براي مردم روشن کنند. اگر اين کار ازسوي دانشمندان دين‌شناس انجام نشود، باورهاي مردم درباره برخي امور ديني، سطحي و بي‌پايه خواهد شد و اين چيزي نيست که دين اسلام براي مؤمنان بپسندد. قرآن کريم مي‌فرمايد: أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَهًْ (يوسف: 108)؛ يعني من [پيامبر] مردم را از روي بصيرت به‌سوي خدا دعوت مي‌کنم. ازاين‌رو، ايمانِ بي‌بصيرت، ايماني نيست که دين مبين اسلام درپي ترويج آن است.
يکي ديگر از وظايف حوزه‌ها و دانشمندان ديني، دفاع محکم و استوار از باورهاي ديني، دربرابر شبهات و اشکالاتي است که ازسوي مخالفان دين مطرح مي‌شود. با گذشت زمان، اين شبهات شکل تازه‌تري به‌خود مي‌گيرند و پاسخ‌گويي به آن‌ها وظيفه مدافعان حريم باورهاي ديني را سنگين‌تر مي‌کند.
امروزه با پيدايش فضاي مجازي و ارتباطات ديجيتال، باورهاي ديني و اخلاقي مردم، بيش‌ازپيش دستخوش تاخت‌وتاز شديد مخالفان قرار گرفت که اين امر تکليف سنگيني را برعهده انديشمندان ديني گذاشته است. کوتاهي و سستي در انجام اين تکليف، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري بر باورهاي ديني مردم وارد مي‌کند؛ به‌ويژه جواناني که به استفاده از فضاي مجازي خو گرفته‌اند.
ما دست‌اندرکاران مجله معارف عقلي دست خود را به‌سوي انديشمندان حوزه و دانشگاه دراز کرده و از آنان براي نگارش مقالاتي در حوزه کلام، عقائد، فلسفه و فلسفه‌هاي مضاف ياري مي‌جوييم، تا به اندازه گنجايش و توان خويش در راستاي وظايف يادشده گامي برداريم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته.
از خداي بزرگ براي همه کساني که متوجه مسئوليت سنگين حفظ، ترويج، تبيين و دفاع از آموزه‌هاي راستين دين مبين اسلام در قالب مقالات کلامي، فلسفي و غيره هستند، توفيق تشخيص وظيفه و عمل بدان را خواهانيم.

محمدباقر ملكيان