نگاهي به آموزش فلسفه براي کودکان در ايران و چالش‌هاي فراروي آن / محمدعلي شريفي اسدي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 548 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 499 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
نزديک به پنج سال از سخنان مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در جمع نخبگان و فضلاي حوزه علمية قم مي‌گذرد. معظم‌له در آن جلسة مهم، ضمن تبيين چالش‌هاي فلسفه در حوزه‌هاي عليمه، يکي از وظايف بسيار مهم عالمان حوزوي را نوشتن کتاب‌هاي فلسفي براي کودکان و جوانان با مباني استوار و ادبيات جذاب دانستند.
در اين نوشتار، برآنيم تا افزون بر ارائه گزارشي از روند ترويج فلسفه براي کودکان در ايران، اشاره‌اي نيز به چالش‌هاي فراروي آن داشته باشيم تا بدين وسيله، گامي در تحقق خواسته‌هاي معظم‌له برداشته باشيم.
 
كليدواژه‌ها
فلسفه، فلسفه براي کودکان، فلسفه با کودکان، تفکر انتقادي، خلاقيت،داستان‌هاي فلسفي.