ديدگاه‌هاي مسئلة دين پيامبر(ص) پيش از بعثت / محسن تنها

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 544 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 541 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
چکيده
بي‌شک پيامبر اعظم… پس از مأموريت‌يافتن به انتشار اسلام و تبليغ آن، متعبد به دستورالعمل‌هاي الاهي بودند؛ اما در بحث نبوتِ خاصه، اين پرسش مطرح است که آيا پيامبر… پيش از بعثت پيرو ديني بودند يا خير؟ در صورت دينداري، به چه آيين و شريعتي پايبند بودند؟ اين مسئله از جمله مسائل کلامي و اعتقادي است که از دير باز در ميان متکلمان، اصولي‌ها و عالمان شيعه و سني مطرح بوده است؛ از اين‌رو در اين مقاله، به دنبال طرح ديدگاه‌ها در اين زمينه هستيم.
همان‌طور که در ميان ديدگاه‌هاي عالمان فريقين مشاهده مي‌شود، نُه ديدگاه وجود دارد که برخي ناقض نظريه‌هاي ديگر است. نگارنده درصدد گرد‌آوري اين ديدگاه‌هاست. بديهي است، اتخاذ يک ديدگاه مستقل در اين‌باره مستلزم بررسي‌هاي بيشتر است و بايد برخي مباني موجود در اين بحث، همچون واژة حنيف، رابطة نبوت و رسالت، پيامبران اولوالعزم، تفکيک دين و شريعت و... که در ارزيابي آنها دخالت مستقيم داشته و توجه به آنها براي رسيدن به نتيجة مطلوب ضروري است، مورد نقد قرار گيرند که مجالي ديگر و گسترده‌تر مي‌طلبد.
 
کليدواژه‌ها
نبوت، رسالت، پيامبران اولوالعزم، دين و شريعت، حنيف، جهاني‌بودن، افضليت.