نبوت از ديدگاه ابن‌ميمون اندلسي / ابراهيم نوئي

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 591 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 541 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده

نبوت، از مسائل مشترک ميانِ اديان ابراهيمي است که هم در علم کلام و هم در فلسفة دين، از آن گفت و گو مي‌شود. ابن‌ميمون اندلسي، آن هنگام که از اين مسئله سخن مي‌گويد، مي‌کوشد ميان فلسفه و شريعت يهود، هماهنگي ايجاد کند. او هنگام شناسايي نبيّ، تعريف نبوت، ضرورت ارسال پيامبر و دين، خصلت‌هاي پيغمبران و مباحثي از اين دست، با اتخاذ رويکردي فلسفي، از تطبيق و سازگاري ميان اين رويکرد با آموزه‌هاي شريعت موسوي چشم‌پوشي نمي‌کند. نوشتار پيش‌رو، مي‌کوشد افزون بر ارائه گزارش و تحليل نسبتاً جامعي از نگرش فلسفي ـ يهودي اين انديشمند پرآوازة آيين يهود، به وامداري انديشه‌هاي فلسفي وي از مشائيان مسلمان و به‌ويژه فارابي نيز سرک بکشد.

 

کليدواژه‌ها

نبوت، نبي، وحي، ابن‌ميمون، فارابي، ابن‌سينا.